επικροταλίζω

ἐπικροταλίζω (Α)
χτυπώ με κρότο.
[ΕΤΥΜΟΛ. < επί + κροτ-αλ-ίζω (< κρόταλ-ον (πρβλ. έτ-αλ-ον) < κροτ-έω)].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.